mercredi 10 décembre 2014

''' Cry Me A River . 02122014

.


Cry Me A River 

Now you say you're lonely
You cried the long night through
Well, you can cry me a river, cry me a river
I cried a river over you
Now you say you're sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river, cry me a river
I cried, a river over you
You drove me, nearly drove me, out of my head
While you never shed a tear
Remember, I remember, all that you said
You told me love was too plebeian
Told me you were through with me and
Now you say, you say you love me
Well, just to prove that you do
Come on and cry me a river, cry me a river
'Cause I cried a river over you
You drove me, nearly out of my head
While you never shed a tear
Remember, remember, all that you said
Told me love was too plebeian
Told me you were through with me and
Now, now you say you love me
Well, just to prove you do
Come on and cry, cry, cry me a river, cry me a river
'Cause I cried a river over you
If my pillow could talk, imagine what it would have said
Could it be a river of tears I cried in bed?
So you can cry me a river
Daddy, go ahead and cry that river
'Cause I cried, how I cried a river over you
How I cried a river over you

-   Songwriters
HAMILTON, ARTHUR

1.


2.
2.
    Rất có nhiều version của bài Khóc Một Dòng Sông . Mỗi người trong chúng ta có thể chọn để có sự xúc cảm riêng .

 Để đừng khóc một dòng sông


Hãy để tôi nói lời từ biệt em
Khi nghe lại bản tình khúc
Rã rượi ở một ngày thiếu nắng
Khi người ta viết và nghe tiếng hát như tiếng khóc trên sông
Sông nào cũng trôi ra biển mặn
Tình tôi không còn trôi về phía em
Với những điều không thật đến từ em

 Em mặn chát hơn mưa rơi trên biển
 Giọt nước mắt nào đó của em từ khoảng đậm nhất ở đêm khuya
 Đã không bao giờ chạm vào nhịp tim tôi
Những hình ảnh em chỉ là những điều hình dung trong trí tưởng

 Chẳng có dòng sông nào nơi tôi ngừng lại nơi em đã đến rồi quay bước
Chẳng có tiếng khóc nào có âm vực cho em đến từ tôi
 Khi ánh trăng vỡ tan trên mặt nước

 Nước cun cuộn trôi nhanh
Như câu từ biệt vừa tìm được nơi em biến mất


 Chỉ như  thế - mà thôi .


   đăng sơn.fr   ( ? )


Khóc làm gì ở dòng sông
Sông vô tình ở thời gian làm mặt lạ,  làm người dưng
Ta và người chỉ là dung
Dưng như nước trôi ngày và tháng
 Khóc làm gì một dòng sông


  Trần . K. Sơn
....

     

Aucun commentaire: