mardi 27 mai 2014

_ Nói Dối _

.

 


NÓI DỐI.


Có vài trường hợp nên nói dối .
1. Thích và không Thích .


Ai tặng mình một món quà mà mình chẳng thích chút nào .Nếu bị hỏi : - Thích không ?Nên gật đầu nếu không nỡ nói " Không Thích "

2. Face Book .
Dùng FB để làm gì ?


Để trình diễn thời trang ( khi đưa, khi tải lên những tấm ảnh đẹp nhất của mình ? Và sẽ có được những dấu hiệu " LIKE " ? )


3. Viết Văn .


Cũng là một hình thức để " sống " một đời sống khác thường ...
đăng sơn.fr


( đãXưaNhưBâyGiờ )


Aucun commentaire: