dimanche 21 août 2016

( ) HIỂU

...

dang son.fr - 2016 - 2017
 ----------------------------------- Tôi  đoán là bạn muốn hiểu là chuyện chi - khi bạn tò mò ghé vào đây để thử đọc .

 Hứ !


 Chuyện này không liên quan đến bạn đâu , nhưng nếu bạn  có lòng ghé thì cứ tự nhiên mà ĐỌC :"          ...                                                     .    "
đang VIẾT.
.

Aucun commentaire: