mardi 9 août 2016

..Làm Sao Ngừng Ý Nghĩ ---- ?
.


.-  Làm sao để  làm ngừng những ý nghĩ của mình ? Đó là câu hỏi lạ kỳ nhất khi có người hỏi - Hỏi một cách  kỳ cục .


 Tưởng mình gặp ma  nên phải giữ một khoảng yên lặng . Bây giờ là ban ngày, trời sáng tinh , Ngỡ ngàng chừng 5 giây, ngó lại  khuôn mặt trắng bệch, tóc  đang thả vai và thấy toàn bộ là áo trắng , quần trắng, giầy cao gót cũng màu trắng .


-  Tại  sao cô muốn ngừng lại những ý nghĩ của mình  ? ! Khoảng trắng - Lặng thinh - Im bặt .

  Hình như người đối diện chỉ là một cái bóng .


 Chuyện lạ !


---------------- Mời cô gái ấy ra khỏi cửa . Và hẹn cô đừng bao giờ trở lại nữa vì chuyện rất dễ hiểu : Khi còn sống sững sờ thì không bao giờ người ta có thể ngừng hẳn  các ý nghĩ của mình - Miễn là nghĩ làm sao để sống cho đúng .


  đăng sơn.fr..

...

Aucun commentaire: