vendredi 13 mai 2016

. Thư .

ds .fr 


ThưTừNơiXaLắm .
---------------------------------------

Chào Cô .Anh phải xưng là anh với cô , cho dẫu là không biết ' cô ' bao nhiêu tuổi ở đây và anh sẽ không khi nào hỏi tuổi của cô vì những lý lẽ riêng nhưng .. khi cô đã nhăc đến cái tên ' Thư Đăng ' thì anh buộc lòng trở lại .

Trở lại với những lắng dịu qua thời gian để Hoàn Nhiên .Chữ Hoàn Nhiên hay lắm và thú thật là nếu cô hỏi : Hoàn Nhiên có nghĩa là gì ?

Anh sẽ bí tắt theo kiểu Thêm Một Lần Nữa ... và sẽ Xưa Như Bây Giờ ." Những Buổi Chiều Còn Mưa " chỉ là một khoảng khắc viết theo vài cảm xúc mà thôi - Người ta không thể nào chỉ sống và tùy thuộc vào cảm xúc nếu muốn đứng vững cho dù là vui mừng hay buồn bã ở một giới hạn nào đó ....


  Và lắm khi nên thử vượt cái giới hạn do chính mình đặt ra để có thể quên đi mà sống . Và anh  đã đang và sẽ thử với một  cái nhìn khác để hoàn nhiên theo những bài viết của cô .


   Thử đọc, thử áp dụng cho mình cách nhìn khác cho dẫu là   không thay đổi được điều gì ở hiện trạng .


 ( Ở  trong dấu ngoặc này, anh để cô đoán tình huống  có thể và không có thể ... )
Nhưng mà thôi . Anh sẽ không làm cô nhức đầu để phải đoán , cho dẫu là đoán mò ở một câu chuyện nhỏ tí ti như đầu ngón tay :

 <  " Cô bạn viết kia xúi anh hãy trở lại để viết với một cái nick khác và dùng một IP khác để đăng tải bài ... " Hơ - và Hơ thêm vài lần  nữa !


 Tại sao thế ?


 Tại sao  phải ẩn và diện ?


 Khi cô về VN , cô có sợ bị túm không và vì sao sợ và không sợ  ? Tất cả những câu trả lời đã có ở những câu viết kiểu tâm tình phóng sự của cô .
 Bây giờ thì anh trở lại . Sẽ rất mềm , rất dịu như một cách Hoàn Nhiên .


 đăng sơn.fr

...


Aucun commentaire: