jeudi 12 mai 2016

** Nơi Tình Yêu bắt đầu .

.dangson.fr
 Nếu để bắt đầu cho một tình yêu mà nghe  bài Con Sáo Sang Sông thì có lẽ chẳng ai yêu ai .

 Nói thử chuyện huề vốn , chẳng nhẽ tò tò theo nàng mà lại gửi cho nàng bài thơ như sau : Sáo ơi ,  sáo cứ bay đi
Khi nào mỏi cánh thì về với anh
 Sông kia cứ chảy một mình
 Mình anh, anh đợi để mình có nhau ....  Người ta mà nghe như thế thì họ chấp cánh bay mất biệt . ( Người ta có chỗ đi rồi
  Bến bờ ai nỡ xa rời đời ai
 Chiều về lẻ bóng , chiều trôi
 Tôi ngồi  tôi hát những lời thở than ... )  Đáng .

 Cứ rầu rỉ lơ tơ mơ như thế thì Sáo nào cũng không trở lại .


 đăng sơn.fr

 Chú thích :


 Nếu người ta đi rồi thì  nên gặm mấy bản bossanova cho đỡ tủi thân .

...

Aucun commentaire: