mardi 3 novembre 2015

Ngụy Húc

........

 Nhiều người nói là tôi bị tưng tưng vì tôi hay húc như con tê giác, con dê, con heo rừng .
 Người yêu của tôi nói : ' anh già chát và khó chịu '

 OK và Ô Cơ -
..Tôi húc nàng  khi dọa nàng :
 Mai kia, nếu anh tắt thở, hồn anh sẽ hiện về nhát em mỗi đêm .
Khi em mở tủ lạnh, em thấy anh lè lưỡi .
 Khi em đì tè - pipi - anh le lưỡi, nhát em .
Khi em tắt đèn , đi ngủ, anh đứng ngoài  cửa sổ và vào đứng ở đầu giường em .
 Hơi lạnh ấy sẽ ôm chầm thân thể em .
Hãy cẩn thận , em - em !
 Anh ám em . đăng sơn.fr


...
Aucun commentaire: