jeudi 19 novembre 2015

* Đi Dạo

.
dangson.fr
   1.

 
 Không phải bất cứ ai cũng thích cái một mình : Mình ên !

 Nghe chữ một mình, có khi im lặng đáng sợ . Sợ gì khi nhìn lại chính mình ? - Sợ không có ai nghe, để nói , để tâm tình ư ?

 Nói gì với nhau hay chỉ để kể lể những chuyện không vui, không buồn hoặc  tỉ tê khóc lóc than phận ? Hình như đã đọc ở đâu đó có một câu ngồ ngộ : Bạn thân nhất của mình là mình . Đừng đi tìm tri kỷ .  Tri kỷ là gì ? Là ai ? Bật ánh đèn, đốt ngọn lửa đi tìm tri kỷ  thì có khi cả đời cũng không thấy ai đâu . Tìm kiếm làm  gì ?

Vậy thì khỏi tìm , để thì giờ  rủ cái một mình đi dạo . Ở góc phố , tìm cái bàn, cái ghế ở quán nước , gọi ly cà phê , mở trang sách mới mua : Cabrel par Cabrel , lần mò xem cách dụng ngữ . Xem thử những người chuyên về sáng tác, họ nghĩ gì , làm gì để cho ra đời một tác phẩm .... - ? ... Cabrel đã hát :


 Partis pour rester .

Y’a quelqu’un d’autre dans ta glace 
Entre les potions et les crèmes 
Tous les petits pots qui s’entassent 
Tu vois le temps est passé quand même 

On croyait faire du surplace , ah - ça on s’en est donné de la peine 
On se dépense, on se démène et même sous les pas d’une reine 
La grande aiguille se déplace 

On va viser l’éternité 
On est tellement bien ici 
On va tout faire comme si 
On était partis pour rester 

Entre les cahots du parcours 
Les demi-tours, les impasses 
Les grandes nuits, les petits jours 
Et tout ce qui raye la surface 

On tombe chacun à son tour 
Entre les griffes du rapace 
Le seul remède c’est l’amour 
D’ailleurs, c’est pour ça qu’on court 
D’un bout à l’autre de l’espace 

On va viser l’éternité 
On est tellement bien ici 
On va tout faire comme si 
On était partis pour rester 
On est loin d'être lassés 

Dans un coin de mes pensées 
Une vie à t'en,lacer 
Mille fois recommencer 

Leaving To Stay

There's someone else in your glass
Between the potions and creams
All the little jar that pile up
You see time has gone by anyway
We thought to stay still, despite the sentence given to us
We spend ourselves, we struggle, and even under the feet of a queen,
The big hand of the clock moves.
We will strive for eternity
It's so good here
We'll do everything as if
We'd left to stay
Between the knockouts of the route,
The U-turns, the dead ends,
The long nights, the short days,
And everything which scratched the surface
Everyone falls in their turn
Between the claws of ravage
The only remedy is love
Besides, that's what we're running after
From one end of space to the other
We will strive for eternity
It's so good here
We'll do everything as if
We'd left to stay
We're far from tired
In a corner of my thoughts,
A lifetime away, tying,
Starting again a thousand times
And it's for that we'll stay, stay, stay
I would have liked to bring you
On a beautiful lace cushion,
The niche where the keys
Of the eternal mechanics are hiding
But the clock is out of reach
And it isn't the most important thing here
The hands can keep turning
And it can take everything away
I find you more beautiful every day
We will strive for eternity
It's so good here
We'll do everything as if
We'd left to stay
We're far from tired
In a corner of my thoughts,
A lifetime away, tying,
Starting again a thousand times
We'll stay, stay, stay
We're in no hurry
For everything that has hurt us
Everything that has had to embrace us
The same thing, all over again
We will strive for eternity
It's so good here
We'll do everything as if
We'd left to stay

 và đã hát :

  Des Hommes Pareils

2. Cái ông nhà thơ và ca nhạc sĩ chơi chữ lạ quá há ông ? Tại sao lại là Partir pour rester  ( Ra đi  để Ở Lại ) ?

 Ôi - Chữ và  nghĩa và những thứ  rất cô đơn như  những đại danh từ . Có những điều như thế mà  " Không phải là Thế "  !3.


 Rời tạm những trang chữ  nói về ông , tôi thử đi dạo  bằng một cách khác khi nói về sự Ra Đi :


 Tôi mượn tạm hìn hảnh của em
 Từ một nửa buổi sáng mưa rơi êm
 Từ một thoáng chừng ở ý nghĩ bỏ đi ở một vài khoảng trống .

 Ra đi - Để nhau lại !
 Tôi biến mình vào không khí
 Em hoà tan vào đám đông
Đám đông  mang tên gọi người dưng
 ( Ở đó , tôi rời đi . Một mình và không hối tiếc )


 Em cũng như bao kẻ khác - Thế mà thôi .
 Thôi ở nửa đêm nào đó  đã lên tiếng gọi

 Đêm biết khóc nhoà lệ
 Tôi quen rồi những khi sợ mình còn biết  khóc
 Từ vài trang chữ mang dấu ấn ' một mình '

 Một mình và thủy chung với điều mình thấy , mình suy nghĩ

 Hãy ở lại ( chỗ ấy ) một khoảng không
 Khi ta trở lại thành người dưng

Y’a quelqu’un d’autre dans ta vie sans moi
Entre le vide et les mots toi et moi
Tous les petits chagrins qui s’entassent 
Tu vois le temps est passé quand même  sans moi . đăng sơn.fr Và rời bàn, rời ghế , mình tiếp tục đi dạo với mình . Giữa trời dù nắng hay mưa rơi.

Aucun commentaire: