lundi 23 novembre 2015

( ) Thêm Lần Trả Lời .

.


Thêm Lần Trả Lời .
 Em yêu quý !  Bây giờ, sau những thầm lặng thì anh hiểu ra vài vấn đề :


   Đừng viết quá nhiều vì lẽ : Viết là hình thức nói về sự chủ quan của mình và tạo thêm nhiều căm bức, thù nghịch . Viết thêm những lần nữa thì sẽ bị ném đá và sẽ bị coi là cái RỐN  của vũ trụ .


 Em yêu !


 Anh ghét chiến tranh và anh thù nghịch với súng đạn khủng bố gây chết chóc .


 Vũ khí tối hậu của riêng anh là ngòi bút và ý nghĩ rất khốc liệt . Khi viết , anh mài dao và đâm thẳng vào những kẻ mang mặt nạ với một trí tuệ bỏ hoang .  Anh giữ lại riêng em NTCN để mãi yêu em .
   đăng sơn.fr.

Aucun commentaire: