mercredi 22 juillet 2015

'''''' - Vọc C H Ữ
V Ọ C ...............C H Ữ
 <
( TạiSaoChúngMìnhLàmThơ - ? )

   .                                                                                    dangson.fr

NhỏHíuHiu( . )


Chỉ là dấu chấm thôi
Như tiếng ru hời
Môi không khóc . chỉ cười
Cho đời vui
Tình vui . thế thôi -

 -đăng sơn.fr
.
buị Em. bụi tôi -


 (   Đừng hỏi
     Đừng nói
     Hấp hối
     Là bụi
     Em & Tôi  .)

    đăng sơn.fr


 
 dangson.fr

MÙ 

Ngộ nhỡ em mù
Loà ngày nào ký ức

Ngộ . chỉ là ngộ giữa trời thu
Khi mù loà mà yêu . Mà nhớ
Tình yêu - có khi mù

( Đs )

<
Ta khựng ở chỗ em nằm
Chẳng lẽ ngồi đó - mà khựng
Đời này, mấy trăm năm
Khựng chỗ em rời - lấy ai còn hỏi thăm 


( KH.... - ) 
đs .


Tôi không là nhà thơ, tôi chỉ đọc và thử vọc chữ mà thôi .


đăng sơn.fr
................

Aucun commentaire: