dimanche 12 juillet 2015

*** STOP - Ngừng Viết -- ? ----


..Có nhiều người nói như than trách :


 Chữ nghĩa là ảo vọng , là không thực tế !
Vậy sao ?


 Mở lại một bài viết cũ mèm, ngày rất cũ - Đọc lại - có người viết ở phần góp ý :


 "   Hiểu rồi,vậy là viết là để giải tỏa những nỗi cô đơn trong lòng mình.
Nhưng chính xác như anh nói,trong những khi cô đơn,mình tự đối diện với mình,tự đặt ra cho mình những câu hỏi ,rồi tự trả lời,Nói cách khác,con người cần có những lúc " cô đơn "....


-


 Bây giờ - ở một vài giây phút  nản chí - Viết : Merde ! Sẽ ngừng viết ! - Để xem sao ...........
 đsAucun commentaire: