mardi 10 février 2015

() Vinyl MUSIQUE


Tạt vào tiệm bán sách báo , băng đĩa nhạc phim ,dưới ánh đèn ấm từ đủ thứ hình ảnh bắt mắt , gần hàng sách báo . Mắt ngừng lại ở cái đĩa vinyl 33 tour đang quay tròn . Tiếng nhạc ấm, nồng nàn xưa cũ như những cái đĩa nhựa vẫn còn được sản xuất và bày bán  vào thời đại công nghệ mới của mp3, của Streaming net ....


      Tìm lại những bản nhạc đã nổi tiếng một thời .

    Tai nghe tiếng nhạc , ngồi vào bàn cà phê ấm sát khung cửa nắng tháng 2 .

   Viết trên  2 mặt giấy như 2 mặt LP album .     *   Side A .


         Still loving You -


        Có những người yêu nhau và lì lợm trong tình yêu vì họ như những người làm trong thư viện . Trang giấy của quyển sách có thể giữ được cả 100 năm trước khi bị mục rửa vì thời gian .

       Đời sống này khô khan lắm . Khô như củi gỗ trơ, lạnh như tảng đá ngoài bãi đất kia . Ngày đi, đêm xuống để rồi sau những bận rộn, người ta bỏ quên nhau .

     Bài hát mang tên ' Vẫn còn yêu em ' có điều gì mơ hồ lắm với định nghĩa của thời gian .


  *     Side B .


      Trang giấy có hai mặt , đồng tiền  có mặt trái , mặt phải . Còn tình yêu ?

     Người trần gian có những cái mặt nạ để đeo, để ẩn trốn .  Còn em thì sao ?    *
      Bonus Track -

     Khi không tự mình trả lời được những câu hỏi gượng ghịu thì tôi đành trở lại hàng đĩa nhựa, đứng lắng nghe anh em nhà Bee Gees hát . Trong những câu hát , ta có thể  tìm được câu trả lời ;;;    Có lẽ thế .   đăng sơn.fr                                                                                          

...

<

<  
  Stop ..."Stop" From daybreak to sunset, you are the heart of me
Saying what you don't really mean
Now I know where you go and all the plans you made
Playing for a love, not a dream
All that I want you now and somehow I let you down
Lost in my pain, that where I lie
You gotta stop, think again, before you give it to him
Stop Baby, one of us got to lose
You gotta stop, think again, before you lost the heaven
Stop Baby, one of us got to try
Ohh, It's a great big world that we live in
Pleasure and pain, that's where I lie
You gotta stop, think again, before you give it to him
Stop Baby, one of us got to try
Midnight you leave me, taking the part of me
That loves you like he loves you, only more
Birds cry, my sky falls, darkness becomes my life
He got you, I got nothing to be living for
Ohh, It's a great big world that we live in
Pleasure and pain, that's where I lie
You gotta stop, think again, before you give it to him
Stop Baby, one of us, one of us, one of us
You gotta stop, think again before you lose the heaven
Stop Baby, one of us got to try

Songwriters
GIBB, MAURICE ERNEST / GIBB, ROBIN HUGH / GIBB, BARRY ALAN
Published by
Lyrics © Universal Music Publishing Group
   

<        Joe Cocker Live Unchain My Heart - YouTube«Unchain My Heart»

Unchain My Heart (Libère Mon Coeur)
Unchain my heart, baby let me be
Libère mon coeur, bébé laisse-moi être
Unchain my heart 'cause you don't care about me
Libère mon coeur parce que tu te fous de moi
You've got me sewed up like a pillow case
Tu m'as emprisonné comme un cache-oreiller
But you let my love go to waste so
Mais tu laisses mon amour se gaspiller alors
Unchain my heart, oh please, please set me free
Libère mon coeur, oh s'il-te-plaît libère-moi
Unchain my heart, baby let me go
Libère mon coeur bébé laisse-moi partir
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more
Libère mon coeur parce que tu ne m'aimes plus
Every time I call you on the phone
Chaque fois que je te téléphones
Some fella tells me that you're not at home so
Quelqu'un me dit que tu n'es pas à la maison
Unchain my heart, oh please, please set me free
Libère mon coeur, oh s'il-te-plaît, libère-moi
I'm under your spell like a man in a trance
Je suis sous ton charme comme un homme en transe
But I know darn well, that I don't stand a chance so
Oh mais je sais très bien que je n'ai aucune chance
Unchain my heart, let me go my way
Libère mon coeur, laisse-moi faire mon chemin
Unchain my heart, you worry me night and day
Libère mon coeur tu me fais du souci nuit et jour
Why lead me through a life of misery
Pourquoi me guider ainsi à une vie de misère
When you don't care a bag of beans for me
Quand tu ne te soucies pas de ce que je suis
So unchain my heart, oh please, please set me free
Libère mon coeur, oh s'il-te-plaît, libère-moi
(Sax solo)
(Solo de saxophone)
I'm under your spell like a man in a trance
Je suis sous ton charme comme un homme en transe
But I know darn well, that I don't stand a chance so
Mais je sais très bien que je n'ai aucune chance
Unchain my heart, let me go my way
Libère mon coeur, laisse-moi faire mon chemin
Unchain my heart, you worry me night and day
Libère mon coeur tu me fais du souci nuit et jour
Why lead me through a life of misery
Pourquoi me guider ainsi à une vie de misère
When you don't care a bag of beans for me
Quand tu ne te soucies pas de ce que je suis
So unchain my heart, please, please set me free
Libère mon coeur, oh s'il-te-plaît, libère-moi
(please set me free)
(S'il-te-plaît, libère-moi)
Oh won't you set me free
Oh vas-tu me libérer enfin
(Please set me free)
(S'il-te-plaît, libère-moi)
Woah, set me free
Woah, libère-moi
(Please set me free)
(S'il-te-plaît, libère-moi)
Woowow, set me free little darlin
Woowow, libère-moi ma chère
(Please set me free)
(S'il-te-plaît, libère-moi)
Oh won't you set me free
Oh, vas-tu enfin me libérer
....

Aucun commentaire: