vendredi 2 janvier 2015

( ) Love Song - tìnhkhúc 2015


Hình ảnh đã đăng

.
   Ở quán nhạc , người ta đòi nghe nhạc tình .


 Nhạc nồng nàn để làm mình tạm quên những gì làm mình héo úa ở đời này .


 Ở một chỗ, người viết sẽ tình hơn , sẽ rất dịu dàng .


   Có thể được không ?

   

  PLAYLISTE /1.    Angie - Rolling Stones - VAGALUME 


......

2.   <   Mariah Carey - My All - YouTube

2.    


3.   George Benson The Ghetto - YouTube


4.   George Benson - In Your Eyes w/ Lyrics - YouTube
 ( đang thực hiện với tất cả nồng say )


....

Aucun commentaire: