dimanche 16 février 2014

* 34 - thơ

.

Hình ảnh đã đăng
NGÀY CUỐI CÙNG NĂM CŨ


Thế là năm thất lạc
Để lại một khoảng trời
Em vừa mừng vửa tủi
Cắt đêm rộng với anh

Còn lại một phần hai
Dịu dàng trong cổ tích
Xuôi phía nào cũng mỏng
Giao thừa ngoài kia sang

Em tập lời khuấy tan
Em tập trôi vào nhớ
Em tập dừng khuyết vỡ
Để đêm phẳng lặng hơn

Lóng cóng vớt thẳm sâu
Lóng cóng tìm gió ấm
Lóng cóng nhấn phím bỏng
Em bỏng cả cuộc người

Ngày như là ngày rơi
Cuối cùng chào năm cũ
Anh đừng đùa nỗi nhớ
Để vuông em giao thừa…

   ThyNguyên

34 và 1/2
Một ngày vừa cuối năm
Ta ghé  lại thăm em
34 năm tưởng chừng cũ
Tờ lịch mới vừa nhau
Vừa đủ một chỗ nằmđăng sơn.fr

  _________________________________________________________________


  CHO TUỔI 34

  Sót lại một tờ lịch cũ
  Biết năm đã chạy qua mình
  Biết anh đã thành quá khứ
  Trôi về em tuổi 34.

  Giấc mơ cầm tay nhau ảo
  Ngọn nguồn câu chữ ảo theo
  Thì thầm những lời nhắn gửi
  Ngỡ mùa "đáo hạn" tìm nhau.

  Ai cầu ai xin được mất
  Ở phía rào cản nông sâu
  Thấy trong bữa tiệc cơ cầu
  Nụ cười còn vương dấu lại.

  Ngắt nhịp bài thơ cơm áo
  Một phần hai cho tuổi 34
  Em cộng thời gian bằng mắt
  Chạy về trang điểm cơn dông...

     ThyNguyên
  *


  34


  Sót lại nửa tờ lịch cũ
  34 tuổi ngày nào còn mới
  Mà sao đã là quá khứ
  34 tuổi từ tờ lịch còn sót

    đăng sơn.fr


  Aucun commentaire: