dimanche 2 avril 2017

°°°°° Vì Sao ?Quay Lưng ....
Biết rằng ít khi tôi quay lưng lại với ai như sự bội phản nếu ( ... )
Là kẻ khá thẳng thừng, nếu quay lưng thì tôi thông báo rõ ràng lý do . Là .... và Là ...
Khi đăng ký tên ở FB , tôi nhắn rõ ràng ở bạn ngoài đời : Nếu vào và lỡ đọc, xin đừng ấn vào nút KẾT BẠN ;
Vì sao ?
..
.... °°°


 Vì tôi không tin ở thế giới ảo :


 1. Thí Nghiệm .


 Ngày kia , nàng bắn cái tìn nhắn , nàng viết :


- Anh hãy cứ viết , đừng bỏ đi đâu, em thích cách viết của anh - Em tự giới thiệu :  - Em là ......

- Em ?

 Em là Ai ?


.....

 Nàng nói tên nick của nàng - Nàng ở Los , có chồng và con trai lớn .

 Hơ !

 Kệ Nàng . Ok em - Anh sẵn sàng làm bạn Ảo với EM . - Chữ Em viết bằng chũ Hoa to đùng .


 Và sau đó , hai ta cảm thấy cô đơn  nên ta  Tán nhau .... ( Chừng  hơn 2 năm sau , em biến mất !

 Không sao đâu em cưng ! Chuyện Ảo là thế mà thôi .... )
đs.fr
....

...

Aucun commentaire: