vendredi 14 avril 2017

TMLN.....

...
Thêm Những Vòng Quay .
______________________________________
Bạn thích hình vuông, hình chữ nhật hay là hình tròn ?
...
Nếu phải chọn thì tôi thích vòng tròn . Chuyện dễ hiểu ở cách nhìn thời gian riêng của mỗi người .
Cái vòng tròn của tôi quay đều trên mặt đồng hồ . Mỗi ngày, mỗi ngày lại có thêm những điều mới .
Bởi thế nên ở một vài diễn đàn, người ta thấy chủ đề mang cái tên cũ mèm, mè : - ThêmMộtLầnNữa .
Ở đó , luôn luôn có vài câu chuyện để kể từ một khuya lơ lắc hoặc từ một sáng mới tinh sương....
Tôi mong gặp bạn ở những bài viết ấy thêm một lần nữa ..
đs.fr


Aucun commentaire: