lundi 10 avril 2017

---- Té Ra .....Son Dang
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sợ Gì ?
------
Sợ cái đạo đức giả ở những sự gọi là ấn tượng .
Ah ah ....
Ấn tượng ở thời thế đảo điên khi mà nhà sư, ông linh mục ăn mặn và phạm giới .
Tuị lãnh đạo ở Fb của Usa đã làm gì trước tình thế ở danh từ Trần Truồng và ở Youtube ?
Tụi quan lớn , tụi nhà giáo, tuị '' người lớn '' đã đè con nít ra làm bậy và được che dấu để tiếp tục PHẠM TỘI ....
Đm chúng nó !
...


    Cứ thế mà giả dạng thầy tu đạo giáo .


 Tôi không là thầy tu, không mặc áo thụng nên tôi  mê gái - mê đàn bà .

 Tôi thích và say mê những đường cong của một thân xác .


 Nói thẳng ra là như thế


 Amen đs.fr
 ______________________________________ Chẳng thà là như thế . 
Aucun commentaire: