vendredi 30 décembre 2016

Chợt nhiên như sự tình cờ

ds. 2016
.
     Chỉ còn 2 ngày nữa là  cạn láng năm 2016 .

   Năm mới sẽ chạy đến , lắm khi buồn buồn , lẩm cẩm nghĩ lại thấy có lắm điều  để tiếc : Tiếc  tuổi trẻ của mình vùn vụn trôi đi .

   Năm sau, mình sẽ già đi chút nữa .

  Mèn ! Mới đó mà đã muốn sụm bà chè .


 Hỡi ơi . Năm tháng ơi .
Thôi cũng đành .
 đăng sơn.fr

...

Aucun commentaire: