jeudi 8 octobre 2015

.. NGỮ TỪ .

.


 .   

.


. Truyện Dài
Chuyện Ngắn -_______________________________________________


Đọc , thấy họ nói về MaiThảo và văn MaiThảo .Họ là ai . ? - ........
Ngữ Từ <


Văn chương có nghĩa riêng của hàm ý .

Thích hay không thích là chuyện riêng .


Hãy để văn riêng là văn .


Bất Cập .Thao thức để làm gì ?

Hãy để những trang sách ngủ yên nếu không thích hợp .


Khi văn còn sống, văn chương không chờ lời ngợi khen sau vài ba chục năm


Khả Ố
ở nơi không là văn chương


-


Thầy kính !Nén nhang cho thầy .

ĐoạnTuyệt -Ở một kẻ ăn chơi , phóng túng , có những điều riêng - Rất riêng .


Cái khả ố là chuyện Lạm Bàn

   **Cái hèn trong Văn Học .


Sự giả vờ <Trước và Sau -

Hãy tha thứ cho họ nếu họ không thích và không hợp với một ngôn ngữ riêng của một nhà văn
Giữ Tình


Mấy ai được như NguyễnXuânHoàng của tạp chí Văn khi giữ một thứ tình đối với đàn anhLũ viết còn lại có thể chỉ như sâu và bọ .


   


2 Bóng Ma .Ở Sàigòn xưa - Khi TháiThanh ngừng tiếng hát trong đêm màu hồng , nhà văn kia ngồi dưới và nhận hai cú đấm vào mặt .Tội gì ?


Tội là kẻ phóng túng và để tâm hồn văn ngao du , khó cưỡng .


Văn ra đời và gói ghém một chỗ không thể nương thân .


2 -


Đêm địa ngục .


Hai anh em gặp nhau .


Họ ôùm lấy nhau khi hết bút mực . họ hiểu nhau
đăng sơn.fr
Viết hộ cho một hương hồn là cha của tôi ....


Aucun commentaire: