lundi 26 août 2013

XA


     XA

...

    Ở buổi chiều đang mưa tuôn
    Khi em đến,rồi lặng lẽ rời xa tôi

    Những nơi em đã đi ngang
    Một góc trời Paris hạ hồng
    Một góc phố biển ở Nice
   Từ một mùa hạ nóng nào đó


...

    Em rời xa chốn cũ
   Tôi ,ngày qua ngày lấy bóng mình làm tình nhân
   Tôi nhìn mình trên vách
   Thử đếm từng hạt mưa mà nhớ nhau

   Nhiều - Nhiều lắm
   Kể từ lúc em xa .


...

đăng sơn.fr


Aucun commentaire: