vendredi 9 août 2013

để còn lại một chút em

..

dangson.fr

ở NHỮNG BuỔI CHIỀU CÒN MƯA -


 Bài thơ ngắn
Đang lúc chờ mưa chiều
Để còn lại một chút em

 em là hạt mưa rơi
mỗi lần tôi ngóng đợi
thoáng một chốc rồi thôi
ở buổi chiều mưa rơi


   đăngsơn.fr

..


CỨ MÚC CẠN NỖI BUồNCó nỗi buồn
chia Em một nửa
Chỗ còn lại,tôi sẽ giữ cho tôi

Lần nào vui thì xin em cứ hứa
Hãy giữ trọn lỏn giữa môi cười


Mỗi lần về,buồn lẽo đẽo chạy theo
dưới ngọn đèn,tôi và bóng chụm lại
Nào em biết...
Mà...Nếu biết ,thì sẽ biết ra sao ?

Có Người viết : " Đừng Múc Cạn Nỗi Buồn "
Buồn rồi,buồn nữa cũng chẳng sao !

Tôi thèm Viết : Cứ Múc Cạn Nỗi Buồn
Cho Em ở lại để tôi thương

CHẠNH LÒNG.


Chạnh lòng nghĩ đến người dưng
Làm sao biết được trong lòng người ta ?
Con tim trật nhịp đi xa
Vương theo thương nhớ vào nhà của nhau

Nhà tôi trên đỉnh dốc cao
Nhà người ở cuối dốc cầu đằng kia
Chừng nào xỏa tóc đầy vai
Nhớ nhung xin thả cho đầy khúc sông
Ở ĐÂU ?


Biết ở đâu con sông không có đáy
Để tôi tìm,tôi kiếm mãi không thôi
Em có biết nói dùm tôi một tiếng
Em dấu ở đâu tiếng yêu người....
đăng sơn.fr       Aucun commentaire: