mardi 7 avril 2015

. Sến ở Chiều Mưa .

.


Thêm 1000 giọt mưa Em -
 Thêm một  ngàn giọt mưa khi anh nói anh nhớ Em
 Chữ " Em " viết bằng chữ hoa - vì Em là Em
Em lạnh giữa mưa buổi chiều
Lạnh giữa bài thơ rất sến giữa lúc mưa nhiều
Lạnh như lúc mình không có gì để nói
Nói gì với nhau ?
( Chẳng lẽ nói tại mình nhớ nhau
 Như khi mở You tube và rơi vào bản nhạc sến ? )
 Người ta hát nhạc tình rười rượi
Anh có gì để hát ?
 Ngoài những bài thơ thêm một nữa nhắc về em
 Ừ - Em -
 Ừ thì Em -
Mưa cứ rơi như thế
 Lòng vòng giữa con phố
 Mở toang khung cửa
 Thấy mình buồn chút nữa
 Mở toang lòng trang giấy
Thấy mình vẫn lặng thinh .....


 đăng sơn.fr

Aucun commentaire: