jeudi 30 avril 2015

< Ở Ngoài Những Khung Cửa Mưa .

.


      Đôi khi ngỡ chữ nghĩa cũng biến thành mưa rơi xuống : Một chốc êm đềm, một chốc gió bão khi mình có điều nổi bực , nổi giận  về một điều gì .

    Mưa có khả năng làm tan khói bụi trên mặt đất .

   Chữ nghĩa lắm khi làm giảm những bực dọc, cay đắng , miễn là ta tự chủ ở một mức độ khã dĩ .


     (... )

 
    Vài ngày nay, ghé lại một diễn đàn webs có những kẻ trẻ tuổi mang đầy hơi hướng văn hóa của quan thầy , máy đề chữ : Not Found !

   Mở cái diễn đàn khác mà mình đã viết từ những năm 2006 - 2007 , họ đề chữ : "

 " Page Web inaccessible  ''( - )

   Đóng lại những ô cửa và quay đi . Tiếc hay không tiếc ?  

  Chưa biết . Thời gian nào cũng có những câu trả lời riêng . Hãy xem tất cả là mưa rơi ngoài khung cửa . Cửa khép lại, bên ngoài mưa vẫn mưa rơi .
  đăng sơn.fr


  ( Viết ở ngày 01tháng5 - Mưa -   )Aucun commentaire: