jeudi 3 juillet 2014

- KIẾP SAU - ---

.
 Người ta hay nói về Kiếp Sau như để tự an ủi với niềm hoài vọng .
   Có đôi lúc, tôi tạm tin là có kiếp sau .
 Một đời sống khác với đời sống bây giờ .
        Bây giờ của tôi có con số của những thứ 24  / 24  !


    Tôi chán nhìn vòng quay của cái đồng hồ .
 Tôi chán những bài huấn chương , những gõ mõ đọc kinh .
 Chán lời than oán,  la mắng của thầy cô  trong lớp học .
 Chán những lời ba hoa tán tỉnh của  bọn con trai sàm sỡ .
 Chán nghe chuyện bom đạn súng ống .
 Chán cả những định luật của Sinh Lão Bệnh Tử và nhng lý thuyết duy vật, duy tâm .
 Nếu có kiếp sau , tôi xin được làm dòng chữ .

 Chữ đi đôi với nghĩa . Chữ  của tôi không giống chữ của nhũng tay viết ba cái hầm  bà lằng ở các diễn đàn tự nhận là văn học .
 Chữ của tôi có niềm thuận thảo của người
 cho người .


 Chữ của tôi có niềm ước vọng của những ngày có mưa , có nắng .
 Và tất cả những thứ đó không  hề có những con số của vòng quay 24 / 24 .
..
 đăng sơn.frAucun commentaire: