dimanche 1 décembre 2013

thơ

.
váchKhuya


dùng ngón tay vẽ hình
dùng ngọn đèn hắt bóng
nhạt nhòa tên đôi mình
bằng nửa khúc lặng thinh


đăng sơn.frdangson.fr

Aucun commentaire: