jeudi 16 mai 2013

Toa thuốc ty
 Toa Thuốc TY cho @Eve

 

 ds: đây là cái toa thuốc của tui cho riêng em : 
 me: em đau gì? ds: em đau tim vì nhớ tui. me: làm sao biết được là  em nhớ ai?

 ds: 1. tập ăn đúng giờ.
 2.Tập thể dục và nên đi bộ chậm rãi..
  3.Xem phim hài hước.
  4. Tập cách suy nghĩ và làm việc chậm lại
 5. Không ngồi ở net quá lâu.
  6. Không làm thơ TY.
  7.Không post thơ tình của người khác ngoài thơ của tui.
  8. Mỗi ngày đọc kinh giữ lòngthanh tịnh
 9. Mỗi ngày viết 1 thư tình cho tui
  10. ...   đăng sơn.fr & @Eve   Quán Mơ

Aucun commentaire: