vendredi 5 février 2016

Paradis perdus ThiênĐườngĐánhMất .

.

1-


   Bao năm sau đó , có những bản nhạc rất xưa mà người ta vẫn hát lại theo kiểu hòa âm mới , điều tưởng đã bị đào thải từ vòng quay của thời gian vẫn trở lại .

Aucun commentaire: