dimanche 28 février 2016

... Ơi !....

.
..
Ơi -  và Ơi Ơi !
.................................................... Đang nghe bài ' Ngỡ " của một tiếng hát lạ / Giọng non nớt  nhưng truyền cảm .

.    Aucun commentaire: