jeudi 18 février 2016

** Một Trong Những Cách Thức ...

.by dangson.fr / 2015
Nếu muốn đi một con đường ,đường bị cản , ta hẳn phải tìm con đường khác để đi ....

 Nếu gặp những trở ngại trong đời sống , ta ắt hẳn cũng tìm đủ cách để vượt qua vì là lẽ sống còn . Cứ ởm ờ do dự thì chết ngắt .


Đó là những việc kể ra theo kiểu huề vốn - Ai mà chẳng biết  như thế .


Về tình đời, tình bạn, tình yêu thì ra sao ?Không thể nào quỳ xuống van xin tình bạn hoặc tình yêu ( Vô ích ! )


  Không cứ hễ lì lợm kiểu kiên trì là được .


Chúng ta làm gì ?


 Có một cách , theo tôi , bấm ngón tay vào chữ Q U Ê N.            nguyễntrườngan - Paris . 2016
.
.

Aucun commentaire: