mercredi 16 octobre 2013

.


dangson.fr


  Ngồi hàn huyên ở một hành lang quán nước cũng là một cái thú .


dangson.fr


 Nghiêng nghiêng một màu nắng để làm duyên .
dangson.fr

 
Có khi ta  hiện nguyên hình là ánh sáng trên một lối đi
 dangson.fr
  Và Biết đâu chúng ta  có một nơi đồng hành .

 


  
dangson.fr


dangson.fr
 
 
 
 
 
dangson.fr
   
dangson.fr

.

 
dangson.fr

   ...photon by đăngToàn .2013


         

dangson.fr


  

dangson.fr


     

dangson.frAucun commentaire: