mercredi 16 décembre 2015

* GiảVờ.

....................
Giả vờ cho vui
Giả vờ là Eve , là Adam
Rock lửa cháy
Giả vờ cho qua ngày, đoạn tháng
' Em yêu anh  / anh yêu em

 Tình yêu thời Internet rực lửa
 R'n R

 Giả vờ tạo blog tên dịu ngọt
 Quán Mơ nào cũng là điều bịa đặt
 Mối tình thơ giả vờ từ kẻ bất lực
 Phải tạo ra một thế giới để thoát cảnh bình thường

 Giả vờ như thế, cho dẫu là 100 năm nữa
 Cũng chỉ là  bóng tối ở thế giới ảo mà thôi .


đăng sơn.fr..

Aucun commentaire: