mardi 8 décembre 2015

** BìnhTâm .

.





 Ở bất cứ một người nào, tôi rất yêu chữ " Bình Tâm " - Cân bằng về Tâm Thức cho dù tất cả các biến động đang xảy đến .



   Ở khóa tâm  lý học, người ta đã đặt 50 câu hỏi trắc nghiệm khi bạn ghi danh dự bị .


 Câu hỏi đầu tiên :


 - Bạn nghĩ gì về nhân văn học ? ( Sciences humaines ) ?

- Và tại bạn chọn môn nhân văn học ?


 - Bạn sẽ làm gì nếu đang ngồi ở một căn phòng trống không trong vòng 15 phút và nếu những ngọn đèn đều tắt ngấm , bạn làm gì ? Nghĩ gì ?







 ***


 ..



 Tôi đã qua thời của những câu trắc nghiệm ấy để bây giờ tôi yêu chữ Bình Tâm . ( Nếu muốn hiểu rõ chữ Bình Tâm này, có vài hình ảnh cho chúng ta chon )



 Như sau :


   * Lắc thật mạnh chai bia hoặc chai coca cola và mở nắp < Đếm khoảng khắc của sự sủi bọt , tuôn trào < Hình ảnh của vật lý -


  **   Ở nhân văn học : Đẩy đối tượng  biến thành đối  thủ của mình và đo lường mức độ phản ứng của họ .


 Phương trình giải :  1 + 2 = Bình Tâm .


 Thế nào  là bình tâm ở trạng thái giao tế và thế nào là bình tâm ở văn học ?



 Khó và rất dễ dàng lắm !

 Trước khi đọc tiếp những hàng chữ ở dưới, bạn hãy cùng tôi chơi một trò chơi mới ở bài trắc  nghiệm và bạn tự cho điểm cho riêng bạn ở từng câu trả lời sau đó ( nếu bạn muốn và rất lương thiện với chính mình )



 Ta hãy bắt đầu :



 1 - Tôi là  AI ?


 2 - Tôi đang nghĩ gì ?


 3 - Định hướng về cách sống của cá nhân ?


4 -   Mức đến cuối cùng của đời tôi ?


5 - Tóm lượt về cuộc sống của tôi ?

.......... ( Test de la psychologie năm thứ nhất )





 Sau khi dùng thì giờ để  khẳng định  từ những câu trả lời rất thật thà thì bạn sẽ hiểu là tại sao mình viết - Và Viết Để Làm  Gì ?



 Không phải là cứ ì ạch ra được một bài tựa sách là ta hẵn đã là nhà thơ và nhà văn .


 Văn học không phải là trò đuà !








 đăng sơn.fr





















.








Aucun commentaire: