jeudi 8 novembre 2012

Bên Nhau ( photos )


1. Mỗi góc phố có một chỗ ngồi ấm áp.Ấm vì một tình thân.Ta chọn cho mình ,cho nhau một thứ tình.Tình bạn có đôi khi bền vững hơn cả tình yêu....

                                       
 

dangson.fr - 2012

  2. Chỗ Ngồi ở những ngày nắng :

       Người ta sinh ra không phải để sống một mình.Vì thế,họ ngồi bên nhau ....


dang son.fr ( c) 2012 3. ĐÔI KHI cần một mình :
     .... Cũng có đôi khi ngồi một mình như chờ đợi ai...


4.  BUỔI NẮNG trên phố nhỏ :

   ...   Có những chỗ rất vắng.Ở mùa hè,thành phố cũng cần nghỉ trưa.Giấc ngủ êm,êm....


dangson.fr - 20125.  MÀU của Nắng :

    Ánh sáng tìm đến một chỗ có sẵn để hẹn hò.Cứ thế mà vui vơí nhau 6. CHỖ ÊM ĐỀM để có nhau :

     Khi cần yên tĩnh,mình luôn biết ngồi ở đâuAucun commentaire: