mardi 21 février 2017

* đêm cũ

dangson.fr
..Đêm Cũ.
..
( Như thế
Đêm cũ , đêm cuối cùng ở Saigon
Khi tôi đã trở về , thấy tuổi trẻ của mình đi mất
Đi lạc với chính tôi và cả với em
Em ngày nào ở ngoài cửa lớp
<Em và những kỳ thi vội vã
Vội như nụ hôn của tôi trên đôi má hồng
Chao ơi ! Sao thời gian đuổi nhau chạy
Chao ơi - Bao năm tháng như cánh chim bay không bao giờ quay trở lại .... )
( Như thế , những ngày về lại nơi chốn cũ
Tôi đã ngại , không tìm về nơi khu phố chúng mình ở
Những toà nhà cao ngất đã che bờ sông có nụ hôn đầu tôi trao em
Tất cả đã đổi thay để chẳng còn là nguyên vẹn )
Và như thế , bài hát trong đêm - It"s Not Goodbye - nghe buồn như tiếng mưa SàiGòn ngoài khung cửa
Đêm cũ như tình chúng ta đã cũ
Như thế -
Chúng mình lạc mất nhau ...


đăng sơn.fr
- đst )

.   

.

Aucun commentaire: