dimanche 12 février 2017

Tị Nạn...

.

Đừng quên chúng ta, tất cả đều là người tị nạn ở chốn trần gian này.
   ( Trần Mộng Tú )

Aucun commentaire: