dimanche 10 novembre 2013

DạoChơiVớiBóngThờiGianĐườngXưa .

     Khi ngồi ở mé sông nhìn ra đằng trước mặt, nghĩ đến những ngày sắp tới . Đời sống chuyển mình đều đặn như bóng nắng lòa trên sông .

   Đằng sau đã là một quá khứ xa ,xa ...          

 Yên ả lắm ở một chỗ ngồi để ngắm bóng thời gian

Làm sao bắt được màu thời gian đang trôi  , . ?  :
  

    


 Rời dòng suy tư bên bờ sông gió mát - Thử đi dạo ,thong dong với cái bóng mình .

                                       Có nhiều chỗ để đi . Đi đâu cũng là đi ,miễn là mình muốn rong ruỗi với đời ....    Những bóng lá,bóng cây cũng lắm khi biết hát bằng lời gió . Miễn là mình biết lắng nghe .
                                                      Ở đây, 4 mùa êm  ả  đi đi,về về  ..dangson.fr                                             Ở  vài cuộc dạo chơi, nhìn thấy cảnh hai ngừi bạn trungthành bên nhau  từ một cánh đồng .    Bắt hình ảnh ấy vào máy,chợt nhiên thấy  cần tìm lại cái bóng của mình


      như một trong những cách ...
dangson.fr   Có thể tạm gọi là giữ lại bóng thời gian .***


    photo & texte : đăng sơn.fr - 2013 -

Aucun commentaire: