dimanche 3 novembre 2013

chuyệnNHỮNGNGƯỜIĐÀNBÀtrẻcon

.

1


  Nàng nhắc chừng như đòi nợ :- Chừng nào anh sẽ viết đề tài về Femme-Enfant ( Đàn bà trẻ con )  ?


- Em hiểu gì về cái nghĩa ấy ?


   - Không biết .
Nói với nàng rằng :


  - Hay soi mặt em vào gương kính . Thử sưng cái mặt em rất xấu . Khi ấy ,có một đứa trẻ hiện hình ở em . Thế là trẻ con , cho dẫu đã là đàn bà .
- Em vẫn chưa hiểu .
  Làm sao em hiểu được khi cái tính trẻ con vẫn còn đầy trong em .

   đăng sơn.fr          Aucun commentaire: