samedi 27 avril 2013

- Ừ - thì em đi

-----


-   Ừ - thì em đi
  _______________________
   @nguyênhạ  - đăng sơn.fr

Em gọi :

- Mai em đi rồi,anh
   - Đi đâu?

   - Đi lấy chồng chứ đi đâu....

   -...

  - Sao anh im?

- Anh không biết nói gì

- Thì bây giờ nói đi.Em nghe

- Sao không mời anh?

(  )

( Em chưa thấy ai ngu dại hơn anh. Cái gì anh cũng để tuột mất.Trắng tay ! Có những câu hỏi mà anh chẳng khi nào có câu trả lời.Sao anh đụt vậy anh? )
________________


/Đang viết....Để  hiểu câu chuyện ra sao,xin bạn tìm nghe bài Tiếng Hát Chim Đa Đa - và xin đừng ai khóc.Khóc mà làm chi?   /

* photo by nguyễnNamPhi  - france

Aucun commentaire: