mercredi 22 juin 2016

** Trở Về ...................................

.


 .                                                                                    by nds . paris 22062016


  ...Đã đi rất xa và bây gi kéo quân trở về .
     Và mình nghĩ là mình đã có nhiều điều để viết ....N.duytoàn . 2016 .

 (     Chỉ cần ngồi xuống một chỗ gần nhau  )ds .
( Ct   )
...

....................................................


Aucun commentaire: