samedi 23 février 2013

CHỢT NHIÊN

.
                                                                                    

                                           
Photobucket


gửi
 
 gửi người chút nắng
ủ trên tóc người
gửi người màu trắng
pha tiếng người cười
 
gửi người tim tôi
ở giữa nụ đời
 
 
 @nguyênhạ
 
 
 
 
 
ĐỪNGĐI
 
 em hiền như nắng
em bỏ tôi đi
tôi ngồi yên lặng
hát tiếng thầm thì
 
đừng đi,đừng đi,em
giữ lại tình yêu
 
 

Aucun commentaire: