jeudi 23 février 2017

° Sorry ! ... Thư Phản Kháng đến Ông FbParis . Thứ Năm - ngày 23 tháng hai .
<
Thưa Ông .
....
Trước tiên, tôi - gã nhà quê - muốn gửi lời cám ơn ông đã có sáng kiến rất độc đáo là lập nên cái Mạng Nối Xã Hội - Fb - từ năm 20.... .
Ok !
Tôi không phủ nhận cái sáng chế kịch kỳ hay ho của ông .
NHƯNG ...
Nhưng ! -
Tôi đã thử chứng nghiệm và quyết định viết thư phản đối ông.
.
Đáng tiếc !
đs.fr

Aucun commentaire: